adgangforalle.png
 

Dansk som andetsprog

Sprogcentret er en skole med ét fag, Dansk som andetsprog. Det omfatter sprogundervisning og alle emner, der drejer sig om lære danskerne og livet i Danmark at kende.

Støtte og vejledning

Sprogcentret lægger vægt på, at hver enkelt kursist til enhver tid føler sig støttet, vejledt og lyttet til i forhold til sit forløb og sin læring.

Læring og netværk

Sprogcentret er et sted at tilegne sig viden, indsigt og færdigheder  - og samtidig skabe sig et levende netværk af kontakter til mennesker og samfund.

Fleksibilitet

Sprogcentret møder stor mangfoldighed i baggrund, mål og muligheder med stor fleksibilitet i form, forløb og indhold af undervisningen. Det gælder fra det mest generelle til det helt individuelle.

For alle

Sprogcentret er skole for alle borgere, som for nylig er flyttet til Holstebro, Struer eller Lemvig kommuner fra et andet sted i verden, - uanset om årsagen er arbejde, flugt eller familie.

Velkommen til Sprogcentret

Sprogcentret Holstebro er sprogskole for nye borgere i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner, som er flyttet hertil fra udlandet.

Alle udenlandske tilflyttere i Danmark tilbydes i løbet af deres første år i landet, en mulighed for at tilegne sig det danske sprog og få viden om danske kultur- og samfundsforhold gennem en særlig uddannelse, kaldet Danskuddannelse for voksne udlændinge. Læs mere her

sign-up.png
Er du ny kursist?

 

  Klik her

  for at komme

  til skolens intra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores område

 

NYHEDER

Sprogcentret er lukket 

Pga. minimering af smitterisiko for Corona-virus er Sprogcentret lukket fra fredag den 13. marts. Ifølge Statsministerens udmelding er det foreløbigt til og med mandag 13. april. Kursister kan følge med og deltage i undervisning på bl.a. kursistintra (Google).

 

Se information om Corona-virus i oversatte versioner her:

•   Ny coronavirus - beskyt dig selv og andre

•   Generel information om coronavirussen (her ligger også lydversioner)

 

Pressemeddelelser:

 Læs Lemvig kommunes pressemeddelelse om

   dansktilbud til udenlandske ansatte lokalt i Lemvig

   kommune.

 Læs Holstebro kommunes pressemeddelelse

   "Invester i dansk på jobbet".

   

Tilmeldingsfrister:

• Næste tilmeldingsfrist til Medborgerskabs- og

   Indfødsretsprøve er 29. april 2020. 

• Næste tilmeldingsfrist til Prøve i Dansk 1, 2

   eller 3 er 7. september 2020.

• Tilmelding til prøverne kan ske online via

   hjemmesiden (se under prøver) eller på

   Sprogcentrets kontor i åbningstiden.

 

Feriekalender/Undervisningskalender ligger under

punktet undervisning.