Sprogcentret

Holstebro - Lemvig - Struer

Der er undervisning på Sprogcentret hele sommeren.

Kontoret er lukket for henvendelser 15/7 - 26/7.

Vores sprogcenter

Vi underviser i dansk for voksne udlændinge, som har bopæl i Danmark.

Undervisningen er gratis for de, som har været i landet i få år. Har man været mange år i Danmark, kan der være tale om selvbetaling. Kontakt os og hør nærmere.

 

Der laves lovpligtigt tilsyn hvert andet år med sprogcentrene.

Dette er vores seneste tilsynsrapport samt Ministeriets kommentarer til den. (Disse tekster er ikke handicaptilgængelige. Kontakt Sprogcentrets kontor for hjælp eller en kopi).

Sammen og hver for sig - kursisten i et fællesskab

Få den mest fleksible undervisning i tid og rum

Vi er bredt tilgængelige for kursisterne - dag, eftermiddag, aften, fysisk og online

Få den mest individuelle understøttelse af læring

Ved hjælp af individuelle læringsplaner understøtter vi den enkeltes læring i alle livsområder - på arbejde, ved lægen, skole-hjem samtaler mv.

Få vejledning og understøttelse i dit livsforløb

Vores professionelle vejledere understøtter kursisternes danskforløb og deres livsplaner i fremtiden

Illustration af undervisningsrummet i centrum med kursistens livsrum omkring: privatliv, arbejdsliv, samfundsliv og jobafklaring. Kilde: Michael Svendsen Pedersen

Samspil

Vi skaber samspil i et læringsforløb mellem undervisningsrummet og kursistens livsområder, som er målrettet, meningsfyldt og myndiggørende.