Sprogcentret

Holstebro - Lemvig - Struer

Vores sprogcenter

Vi underviser i dansk for voksne udlændinge, som har bopæl i Danmark.

Undervisningen er gratis for de, som har været i landet i få år. Har man været mange år i Danmark, kan der være tale om selvbetaling. Kontakt os og hør nærmere.

Sammen og hver for sig - kursisten i et fællesskab

Få den mest fleksible undervisning i tid og rum

Vi er bredt tilgængelige for kursisterne - dag, eftermiddag, aften, fysisk og online

Få den mest individuelle understøttelse af læring

Ved hjælp af individuelle læringsplaner understøtter vi den enkeltes læring i alle livsområder - på arbejde, ved lægen, skole-hjem samtaler mv.

Få vejledning og understøttelse i dit livsforløb

Vores professionelle vejledere understøtter kursisternes danskforløb og deres livsplaner i fremtiden

Illustration af undervisningsrummet i centrum med kursistens livsrum omkring: privatliv, arbejdsliv, samfundsliv og jobafklaring. Kilde: Michael Svendsen Pedersen

Samspil

Vi skaber samspil i et læringsforløb mellem undervisningsrummet og kursistens livsområder, som er målrettet, meningsfyldt og myndiggørende.