adgangforalle.png
 

Dansk som andetsprog

Sprogcentret er en skole med ét fag, Dansk som andetsprog. Det omfatter sprogundervisning og alle emner, der drejer sig om lære danskerne og livet i Danmark at kende.

Støtte og vejledning

Sprogcentret lægger vægt på, at hver enkelt kursist til enhver tid føler sig støttet, vejledt og lyttet til i forhold til sit forløb og sin læring.

Læring og netværk

Sprogcentret er et sted at tilegne sig viden, indsigt og færdigheder  - og samtidig skabe sig et levende netværk af kontakter til mennesker og samfund.

Fleksibilitet

Sprogcentret møder stor mangfoldighed i baggrund, mål og muligheder med stor fleksibilitet i form, forløb og indhold af undervisningen. Det gælder fra det mest generelle til det helt individuelle.

For alle

Sprogcentret er skole for alle borgere, som for nylig er flyttet til Holstebro, Struer eller Lemvig kommuner fra et andet sted i verden, - uanset om årsagen er arbejde, flugt eller familie.

Velkommen til Sprogcentret

Sprogcentret Holstebro er sprogskole for nye borgere i Holstebro, Struer og Lemvig kommuner, som er flyttet hertil fra udlandet.

Alle udenlandske tilflyttere i Danmark tilbydes i løbet af deres første år i landet, en mulighed for at tilegne sig det danske sprog og få viden om danske kultur- og samfundsforhold gennem en særlig uddannelse, kaldet Danskuddannelse for voksne udlændinge. Læs mere her

sign-up.png
Er du ny kursist?

 

  Klik her

  for at komme

  til skolens intra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vores område

NYHEDER 

Fra mandag 29/11 skal man have Corona-pas for at komme ind på Sprogcentret. Dette gælder både kursister og besøgende.

 

Gratis danskundervisning

Når udenlandske statsborgere får ophold i Danmark, får de samtidig ret til danskundervisning på et Sprogcenter.

 

Den 1. juli 2020 blev undervisningsgebyret afskaffet og danskundervisning blev igen gratis.

Retten til danskundervisning udløber efter 5 år.

Hvis du gerne vil vente med at starte, er det stadig vigtigt, at du kontakter os, så du ikke mister retten til danskundervisning.

 

Er du i tvivl, om du har mere danskret tilbage, så undersøger vi det for dig. 

Kontakt:

Sprogcentret Holstebro – tlf. 96 11 39 00

Mail: sprogcentret@holstebro.dk

Se opslag om nyheden på dette Facebook-link