Undervisning og tilmelding

Tilmelding til undervisning

Her kan du læse om hvordan du bliver tilmeldt til undervisning

Fleksibelt skema

Kursistens skema bliver sammensat af forskellige dele – alt efter kursistens muligheder og forudsætninger. Flere dele er fleksible, og kan ligge på forskellige tidspunkter.

De primære dele er:

  • Klasseundervisning med fysisk fremmøde
  • Fleksundervisning med fysisk fremmøde (kan være temarettet eller være lærerstøttede arbejdsrum til fri brug for kursisterne)
  • Onlineundervisning (kan være tema, klasse og individuel)

Læringsplan

De forskellige undervisningsdele holdes sammen af kursisten og dennes ILP (Individuelle LæringsPlan), som udarbejdes og vedligeholdes i samarbejde med læreren.

Vi gør os stor umage med at finde et tilbud, som kan passe for kursisten, så vi sikrer kursisten størst muligt udbytte.

Når kursister starter på Sprogcentret, vil de en af de første dage blive udstyret med et uni-login og en gmail. Disse er vigtige i forhold til adgang til kommunikation, undervisningsplatforme og online arbejdsrum.