Tilmelding PD1

Alle som er i gang med Uddannelse 1 på Sprogcentret, vil afslutte modul 6 med Prøve i Dansk 1. Andre har dog også mulighed for at tilmelde sig prøven. Så foregår det som selvstuderende, hvor man betaler et tilmeldingsgebyr.

Prøve i Dansk 1

Prisen for selvstuderende i 2024 er 1520 kr.*

*Tilmeldingsgebyret kan ikke refunderes, med mindre man afmelder sig prøven inden tilmeldingsfristen.

Tilmeldingsfristen til prøven som foregår i november og december er 2. september. Du kan tilmeldige dig ved at følge dette link

Du kan også tilmelde dig på Sprogcentrets kontor i åbningstiden, hvor du kan betale kontant eller med mobilepay.

Før du skal til prøve, skal du læse disse vigtige informationer:

På ministeriets hjemmeside kan du læse om, hvordan de forskellige dele af prøven foregår og hvad kravene er til at bestå

Hvis du kun skal tilmeldes enten den mundtlige eller den skriftlige del, (og har en udstedt skriftlig tilladelse fra en prøveafholder), skal du kontakte skolen enten pr. mail eller tlf.

Tidligere prøve

Du kan øve dig i en tidligere skriftlig prøve. Prøven består af 3 dele:

(Prøveeksemplet er ikke handicaptilgængeligt. Ved behov for hjælp kan du kontakte Sprogcentrets kontor)

Du kan bruge censorhæftet til at rette efter

Der kan også hentes en kopi af en tidligere prøve på Sprogcentrets kontor (den samme som i links).