Prøvedatoer og tilmeldingsfrister

2. halvår 2023

Prøve i Dansk 1

Skriftlig eksamen 16. november. Mundtlig eksamen mellem 11. – 22. december.
Tilmeldingsfrist 4. september.

Prøve i Dansk 2

Skriftlig eksamen 15. november. Mundtlig eksamen mellem 11. – 22. december.
Tilmeldingsfrist 4. september.

Prøve i Dansk 3

Skriftlig eksamen 14. november. Mundtlig eksamen mellem 11. – 22. december.
Tilmeldingsfrist 4. september.

Indfødsretsprøven

Prøven afholdes 29. november kl. 13-13.45.
Tilmeldingsfrist 25. oktober.

Medborgerskabsprøven

Prøven afholdes 29. november kl. 11-11.30.
Tilmeldingsfrist 25. oktober.

1. halvår 2024

Prøve i Dansk 1

Skriftlig eksamen 16. maj. Mundtlig eksamen mellem 10. og 21. juni.
Tilmeldingsfrist 4. marts.

Prøve i Dansk 2

Skriftlig eksamen 15. maj. Mundtlig eksamen mellem 10. og 21. juni.
Tilmeldingsfrist 4. marts.

Prøve i Dansk 3

Skriftlig eksamen 14. maj. Mundtlig eksamen mellem 10. og 21. juni.
Tilmeldingsfrist 4. marts.

Indfødsretsprøven

Prøven afholdes 29. maj kl. 13.00 - 13.45. 
Tilmeldingsfrist 24. april.

Medborgerskabsprøven

Prøven afholdes 29. maj kl. 11.00 - 11.30. 
Tilmeldingsfrist 24. april.

2. halvår 2024

Prøve i Dansk 1

Skriftlig eksamen 14. november. Mundtlig eksamen mellem 2. og 13. december.
Tilmeldingsfrist 2. september.

Prøve i Dansk 2

Skriftlig eksamen 13. november. Mundtlig eksamen mellem 2. og 13. december.
Tilmeldingsfrist 2. september.

Prøve i Dansk 3

Skriftlig eksamen 12. november. Mundtlig eksamen mellem 2. og 13. december.
Tilmeldingsfrist 2. september.

Indfødsretsprøven

Prøven afholdes 27. november kl. 13.00 - 13.45.
Tilmeldingsfrist 23. oktober.

Medborgerskabsprøven

Prøven afholdes 27. november kl. 11.00 - 11.30.
Tilmeldingsfrist 23. oktober.