Danskret

For hvem?

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og

  • har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen

eller

  • har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere ret til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet uden at bo her.

Udlændinge - som ikke er fra EU-lande - som har ophold som udvekslingsstudent på gymnasiale uddannelser, har ikke ret til danskuddannelse jf. lovgivningen.

Regler

Danskretten er som udgangspunkt 5 år, fra man første gang får tilbud/mulighed for at deltage i danskuddannelsen.

For EU/EØS-borgere, som er kommet til Danmark efter 1/1 2018, gælder der nogle ekstra regler omkring depositum – disse kan læses her.

Er man kommet til Danmark før 1/1 2018, vil retten til betalt danskundervisning afhænge af tidligere lovgivning, og om man ifølge disse stadig har en danskret.

Er man i tvivl om, hvorvidt man stadig har danskret, kan man kontakte sprogcentret, som kan afklare det. Send en mail til sprogcentret@holstebro.dk, og så kommer der svar i E-boks i løbet af et par uger.