Vejledning

Hos os

Sprogcentret har vores egne vejledere. Det er dem som visiterer kursisten inden opstart på danskuddannelse, og de er også til rådighed for kursisterne i mange andre sammenhænge. 

Som kursist kan man også få støtte til at videresende eksamenspapirer fra hjemlandet til vurdering ved Styrelsen for International Uddannelse.

Samtaler

Samtaler med vejlederne kan dreje sig om forløbet på Sprogcentret, men kan også dreje sig om afklaring, udredning, målsætning og planlægning af f.eks. uddannelse og erhverv. Vejledningen bygger på gensidig tillid og respekt, og vejlederen har tavshedspligt.

Har man brug for en samtale, kan man altid kontakte en vejleder og få lavet en aftale.