Tilmelding PD3

Alle som er i gang med uddannelse 3 på Sprogcentret, vil afslutte modul 5 med Prøve i Dansk 3. Andre har dog også mulighed for at tilmelde sig prøven. Så foregår det som selvstuderende, hvor man betaler et tilmeldingsgebyr.

Prøve i Dansk 3

Tilmeldingsfrist til prøven i maj/juni var 13. marts

Tilmelding til prøven november/december 2023   (Tilmeldingsfrist 4. september)

Prisen i 2023 er 1473 kr.

Du kan også tilmelde dig på Sprogcentrets kontor i åbningstiden, hvor du kan betale kontant eller med mobilepay.

Før du skal til prøve, skal du læse disse vigtige informationer:

Hvis du kun skal tilmeldes enten den mundtlige eller den skriftlige del, (og har en udstedt skriftlig tilladelse fra en prøveafholder), skal du kontakte skolen enten pr. mail eller tlf.

Det kan være gavnligt at læse i Ministeriets vejledning for prøven, så du ved hvad du kan forvente: (se prøvens formål på side 7)

Vejledning om Prøve i Dansk 3   (Find "Vejledning om Prøve i Dansk 3 (pdf)")

Tidligere prøve

Du kan øve dig i en tidligere skriftlig prøve. Prøven består af 3 dele: 

Du kan bruge censorhæftet til at rette efter

Der kan også hentes en kopi af en tidligere prøve på Sprogcentrets kontor (den samme som i links).