Tilmelding PD3

Alle som er i gang med uddannelse 3 på Sprogcentret, vil afslutte modul 5 med Prøve i Dansk 3. Andre har dog også mulighed for at tilmelde sig prøven. Så foregår det som selvstuderende, hvor man betaler et tilmeldingsgebyr.

Prøve i Dansk 3

Fristen for tilmelding i 2023 er overskrevet. Der bliver åbnet for tilmelding til prøver i 2024 primo januar.

Prisen i 2024 kommer sammen med tilmelding.

Du kan også tilmelde dig på Sprogcentrets kontor i åbningstiden, hvor du kan betale kontant eller med mobilepay.

Før du skal til prøve, skal du læse disse vigtige informationer:

På ministeriets hjemmesiden kan du læse om, hvordan de forskellige dele af prøven foregår, samt kravene for at bestå.

Hvis du kun skal tilmeldes enten den mundtlige eller den skriftlige del, (og har en udstedt skriftlig tilladelse fra en prøveafholder), skal du kontakte skolen enten pr. mail eller tlf.

Tidligere prøve

Du kan øve dig i en tidligere skriftlig prøve. Prøven består af 3 dele: 

(Prøveeksemplet er ikke handicaptilgængeligt. Ved behov for hjælp kan du kontakte Sprogcentrets kontor)

Du kan bruge censorhæftet til at rette efter

Der kan også hentes en kopi af en tidligere prøve på Sprogcentrets kontor (den samme som i links).