Undervisningsmodel

Indplacering

Inden start på skolen vil der blive afholdt en samtale med en vejleder omkring tidligere skolegang, øvrige vilkår og forudsætninger. Ud fra denne vurderes der, hvilken uddannelse kursisten skal følge. For at sikre en ensartet indplacering på landsplan er der udarbejdet en vejledning om visitation til danskuddannelse

Kursisterne kan starte på Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 eller Danskuddannelse 3. De enkelte uddannelser består af 5 eller 6 moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest. Det er kursistens lærer som vurderer, om kursisten har lært nok til at kunne komme til test.

Afslutning og model

To gange om året afholdes der afsluttende prøver for hver uddannelse. Lovgivningen giver kun mulighed for at gennemføre én uddannelse - nemlig den som man visiteres ind på. 

Du kan se uddannelsesmodellen og læse om danskuddannelserne her