Undervisningsmodel

Indplacering

Inden start på skolen bliver der afholdt en visitationssamtale med en vejleder omkring tidligere skolegang, øvrige vilkår og forudsætninger. Ud fra denne vurderes der, hvilken uddannelse kursisten skal følge. For at sikre en ensartet indplacering på landsplan, er der udarbejdet en vejledning om visitation til danskuddannelse

Kursister kan deltage på Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 eller Danskuddannelse 3. De enkelte uddannelser består af 5 eller 6 moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest. Det er kursistens lærer som vurderer, om kursisten har lært nok til at komme til test.

Afslutning og model

To gange om året afholdes der afsluttende prøver for hver uddannelse.

Prøvedatoerne er de samme over hele landet, og prøverne er statskontrollerede.

Lovgivningen giver kun mulighed for at gennemføre én uddannelse - nemlig den, som man visiteres ind på. 

Her kan du se undervisningsmodellen og forklaring til de forskellige niveauer (Denne grafik er ikke handicaptilgængelig. Ved behov for hjælp kan man kontakte Sprogcentrets kontor)

Du kan læse om danskuddannelserne her