Vi skifter navn!

Navneskifte

I løbet af efteråret 2024 vil Sprogcentret skifte navn, så vi fremover kommer til at hedde Sprogcenter Nordvestjylland.

Vi glæder os til at præsentere vores nye brand!