adgangforalle.png
 

Visitationssamtalen

Alle nye kursister får en visitationssamtale inden opstart.

I samtalen indplaceres kursisten på danskuddannelse og modul på grundlag af en pædagogisk vurdering af forudsætninger og mål med uddannelsen. For at sikre en ensartet indplacering på landsplan, er der udarbejdet en vejledning om visitation til danskuddannelse (Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2019).

På Sprogcentret Holstebro er vejlederens opgave i forhold til visitationssamtalen, at forsøge at skabe en god og tillidsfuld kontakt mellem sprogcentret og den nye kursist med henblik på at opnå et godt afsæt for det kommende forløb. Hertil kommer en række opgaver af informerende karakter som for eksempel: Kursistens placering på danskuddannelse og modul, skema- og starttidspunkt, samarbejdet med henvisende myndighed, mulighed for at anvende internetbaserede danskundervisningsprogrammer udlevering af årskalender, hvordan man melder afbud etc.

I visitationssamtalen informeres kursisten også om forhold vedrørende  mødepligt, pligt til aktiv deltagelse og evt. konsekvenser af manglende fremmøde. Kursisten bringer ligeledes de forhold ind i samtalen, som vedkommende finder relevante for det kommende forløb.

Efter ca. 4 ugers undervisning følger vejlederen op på undervisningsstarten i samarbejde med underviserne.