adgangforalle.png
 

Uddannelses- og erhvervsvejledningen

På Sprogcentret er uddannelses- og erhvervsvejledning et væsentligt element i kursisternes danskuddannelse. Den enkelte kursist informeres om det danske uddannelsessystem samt relevante arbejdsmarkedsforhold, der kan have betydning  for det fremtidige forløb. Formålet med dette er, at styrke den enkeltes motivation og parathed til at tage en uddannelse og/eller indgå på arbejdsmarkedet. I denne forbindelse arrangerer vi uddannelses- og institutionsbesøg efter behov.

Kursisten kan også få støtte til at videresende eksamenspapirer fra hjemlandet til vurdering ved Styrelsen for International Uddannelse.