adgangforalle.png
 

Individuel vejledning

Den individuelle vejledningsform er samtalen. Samtalerne har forskellig form og hensigt. Igennem undervisningsforløbet har den enkelte kursist normalt en række samtaler; f.eks. foranlediget af, at kursisten er opsøgende ift. et specifikt opstået behov eller af, at vejleder og kursist har aftaler om vejledning i forbindelse med afklaring, udredning, målsætning og planlægning af f.eks. uddannelse og erhverv.

I tilfælde af uregelmæssigheder i kursistens undervisningsforløb i form af manglende progression og/eller deltagelse indkaldes kursisten til en samtale, der har til formål at afklare kursistens fortsatte forløb på sprogcentret, samt hvilke foranstaltninger, der evt. kan iværksættes.    

Samtalerne kan også være et led i et længere forløb, hvor det fortrinvis handler om at bringe den enkelte tættere på at forstå og agere i egen lærings- og/eller livssituation.

Da vi ønsker at følge hver enkelt kursist til dørs, tilbyder vi en udslusningssamtale til dagkursisterne på prøvemodulerne. Sagsbehandlere fra Jobcentrene inviteres med til disse samtaler for I1 kursister.