adgangforalle.png
 

Eksternt samarbejde

Sprogcentret samarbejder med en række instanser. I det kursistcentrerede samarbejde er vejlederne bindeled i det eksterne samarbejde med Jobcentrets sagsbehandlere og uddannelsesinstitutioner. Dette samarbejde finder sted indenfor rammerne af et – igennem mange år opbygget – netværk af kontakter, knyttet sammen af formelle og uformelle aftaler og procedurer, indbyrdes personkendskab og viden om indbyrdes roller.

Som sagsbehandler kan man altid ønske en statussamtale med den enkelte kursist og en vejleder i forhold til undervisningsforløbet, ligesom vejlederen kan invitere til en samtale om dette.