adgangforalle.png
 

Vejledning

Vejledningen på Sprogcentret Holstebro er en central del af kursisternes danskuddannelse og udgør fra start til slut den røde tråd i det enkelte kursistforløb. Vejledningen understøtter den enkelte kursists læringsforløb og medvirker til at kursisten så vidt muligt gennemfører sin danskuddannelse. Samtidig kan vejledningen være med til at afklare og udvikle kursistens personlige kompetencer og udgøre et bindeled mellem sprogcentret, arbejdsmarkedet og det omkringliggende samfund.

Vejledningen bygger på gensidig tillid og respekt, og vejlederen har tavshedspligt.