adgangforalle.png
 

Sprogcentret Holstebro - succes med virksomhedsdansk helt tæt på

Sprogcentret Holstebro har et unikt og stærkt tilbud til virksomhederne i Lemvig, Struer og Holstebro kommuner; skræddersyet og målrettet sprogstøtte til udenlandske medarbejdere. Det er et eksklusivt tilbud – om nødvendigt én underviser til én udenlandsk medarbejder/praktikant. Der er ikke andre sprogcentre med et tilsvarende, stående tilbud om målrettet virksomhedsdansk.

Sprogstøtten retter sig mod den enkelte virksomheds/den enkelte medarbejders aktuelle behov.

Tilbuddet har tre dele:

 1. Basispakke med afdækning af sproglige behov på virksomheden og op til seks timers dansk
 2. Fortsætterpakke med mulighed for et mindre antal supplerende timer - hvis vi ikke er helt i mål 
 3. Mentorpakke med vægt på kulturforståelse - primært rettet mod en virksomheds danske medarbejdere

Tilbuddet er tænkt og udviklet som et tilbud for de af sprogcentrets kursister, som er i job, løntilskud eller praktikker.

Det er gratis for virksomhederne at benytte sig at dette tilbud. 

Har en virksomhed udenlandske medarbejdere, der ikke er kursister på Sprogcentret Holstebro, kan disse ydelser tilkøbes.

Erfaringer med tilbuddet er særdeles positive. Tilbagemeldingerne fra både kursister og virksomheder er gode. Der er efterspørgsel på tilbuddet af såvel store som små virksomheder.

Sprogcentret forudser og forventer, at behovet for og efterspørgslen på tilbuddet vil vokse.

Sprogcentret Holstebro samarbejder om projektet med jobcentrene og jobkonsulenterne i de tre kommuner (Lemvig, Struer og Holstebro), som Sprogcentret betjener.

Kontakter på Sprogcentret i forhold til projektet:

 • Forstander Lars Graugaard, tlf. 96 11 39 01
 • Afdelingsleder Mogens Haun Østergaard, tlf. 96 11 39 04
 • Virksomhedskoordinator Anni Kamstrup, tlf. 96 11 39 05

Virksomhedsreferencer/kontaktperson:

 • Idom El: Torben Dyrmose, tlf. 97 48 50 93
 • Actona: Ass. Warehouse Manager Michael Jakobsen, tlf. 30 16 30 94

Kursistreferencer/kontaktinfo.:

 • ATP: Ahmed-Absi Akkad, tlf. 71 42 73 85
 • Idom El: Hassan Mustafa Brimo, tlf. 91 63 47 52
 • Actona: Eiman Hamzeah, tlf. 42 30 44 35

 

Sprogcentret Holstebro tilbyder mentoroplæg til virksomheder med udenlandske medarbejdere

 • Har I udenlandske medarbejdere ansat i Jeres virksomhed?
 • Oplever I af og til, at det kniber med kommunikationen?
 • Tænker I over, hvordan I kan hjælpe Jeres udenlandske medarbejderes dansktilegnelse på vej?

Hvis I kan svare ja til disse spørgsmål, er Sprogcentret Holstebros mentoroplæg noget for Jer.

Mentoroplægget henvender sig først og fremmest til de af virksomhedens medarbejdere, der er kolleger til de udenlandske medarbejdere, og som arbejder sammen med disse.

Oplægget fokuserer på f.eks. arbejdspladskultur og kulturforskellenes betydning, samt på hvordan man bedst yder sproglig støtte til udenlandske medarbejdere.

Hvis dette har fanget Jeres interesse, så kontakt Sprogcentret Holstebro for at høre nærmere.

 

Kontakt: Anni Kamstrup - lærer og virksomhedskoordinator

Mail: Anni.Kamstrup@holstebro.dk

Tlf. 96113905