adgangforalle.png
 

Danskuddannelse 3

Danskuddannelse 3 er tilrettelagt for kursister, som har en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund. Det kan fx være en erhvervsuddannelse, en gymnasieuddannelse eller en videregående uddannelse.

Tempoet og niveauet er noget højere end på Danskuddannelse 2. Kursisterne lærer at perspektivere problemstillinger og inddrage generel kulturel, historisk og samfundsmæssig viden. De nuancerer deres talte og skrevne sprog, så de kan argumentere for personlige holdninger og synspunkter på dansk.

Målet for uddannelsen er, at kursisterne skal kunne få et job eller tage fortsat uddannelse samt at kunne fungere aktivt som borger i det danske samfund.