adgangforalle.png
 

Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for kursister, som har en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Kursisterne lærer at forstå, tale og læse dansk, så de kan klare sig i hverdagen og på arbejdspladsen. Der lægges vægt på at lytte og (sam)tale.

Kursisterne skal også kunne skrive enkelte tekster.

Målet for uddannelsen er, at kursisterne skal kunne få et job og fungere  aktivt som borgere i det danske samfund. Desuden skal undervisningen kvalificere kursisterne til at deltage i kompetencegivende AMU-kurser eller anden faglig efteruddannelse sammen med danske kolleger. De skal også  kunne deltage i sosu-uddannelserne (grundlæggende social- og sundhedsuddannelser) eller andre kompetencegivende erhvervsuddannelser, evt. med støtte i form af supplerende danskundervisning under uddannelsen.