adgangforalle.png
 

Studiecentret

Studiecentret er et fleksibelt læringsrum for hver kursist på Sprogcentret. I studiecentret finder du de nyeste medier og materialer. 

Du arbejder med dansk på din egen måde. Men du er ikke alene. Bag studiecentret er der et team af medarbejdere til at støtte dig, så du kan komme rundt om alle facetter af dit dansk.

At arbejde med dansk i studiecentret betyder at du selv er med til at afgøre, hvad du vil bruge din tid på. Du kan få støtte af studiecenterlæreren til at lave en plan for din dag og for dit forløb i det hele taget.

Studiemiljøet er et vigtigt grundlag for undervisningen og dagligdag på Sprogcentret.

Her lægger vi vægt på at skabe et mangfoldigt og inspirerende miljø, så hver kursist kan pleje sine interesser og behov.

Når du opholder dig i Studiecentret

  • Møder du andre kursister
  • Skriver du jobansøgninger
  • Læser du frilæsningsbøger
  • Søger du informationer på internettet
  • Træner du din læsning
  • Øver du din lytteforståelse
  • Læser du aviser, ugeblade og tidsskrifter
  • Arbejder du med grammatiske øvelser på forskellige niveauer
  • Arbejder du med sprog- og grammatikprogrammer på computer