adgangforalle.png
 

Studiecentret

“Et sted at lære - når du har tid!”

Studiecentret er en integreret del af det samlede tilbud på Sprogcentret, hvor den enkelte kursist kan bevæge sig ind og få ny læring, viden, kompetencer og selvindsigt. 

Det er et fleksibelt læringsrum, som er kendetegnet ved en rumlig og tidslig fleksibilitet, som tilgodeser kursisternes forskellige behov og ønsker. 

I Studiecentrets indbydende omgivelser kan du som Sprogcentrets kursist arbejde på din egen måde ud fra din Individuelle LæringsPlan (ILP) og selv lægge planer og spor og styre din dansktilegnelse. 

Du kan arbejde alene, mødes med andre kursister, få vejledning af en underviser, bruge og låne materialer.

 

Læringsmaterialer

I Studiecentret finder du de nyeste læringsmaterialer, som du kan bruge i Studiecentret eller låne med hjem.

Du kan finde bøger, ordbøger, film og musik til brug på skolen eller til hjemlån, ligesom der er computere og iPads med forskellige programmer til din dansktilegnelse, som du kan bruge på skolen.

Du kan søge på Sprogcentrets materialer og se dine udlån på:

Cicero Surf

 

Udlån

Du kan låne materialer med hjem via en udlånsmaskine, som du finder i Studiecentret i lokale 3. Du skal benytte dit Unilogin til at logge ind på computeren, klikke på “Udlån” og scanne materialerne.

 

Aflevering

Du afleverer materialer samme sted, hvor du har lånt dem - i Studiecentret i lokale 3. Du logger ind med dit Unilogin på maskinen og klikker på “Aflever”. Læg derefter materialerne i kassen under udlånsmaskinen. 

 

Sted og åbningstid

Studiecentret ligger i Danmarksgade 13C i stueetagen og er tilgængelig i Sprogcentrets åbningstid for alle Sprogcentrets kursister. Når der er Fleks i Studiecentret, er der også undervisere til stede, som kan vejlede dig ift. læringsmaterialerne ud fra din ILP og hjælpe dig med evt. udlån/aflevering.