adgangforalle.png
 

Den enkelte kursist er i centrum

Via den fleksible tilrettelæggelse af danskundervisningen styrkes og tilpasses den enkeltes kursists undervisningsbehov. Basis for kursisternes sprogtilegnelse danner kollektive læringsplaner, hvor kursisten kan skabe sig overblikket over sin egen kommende proces, tage udgangspunkt i forberedelsen af sin læring og følge progressionen af sin egen sprogtilegnelse.

Sproget i klasselokalet er dansk. Når man starter på et begynderhold, handler undervisningen om ting, som er interessante og forståelige for kursisterne. I undervisningen skal kursisterne have indflydelse på og medansvar for den proces, det er at lære et nyt sprog.

Undervisning i dansk sprog skal have kontekst, en ramme, for at give mening. Derfor skal kursisterne også have mulighed for at møde det samfund og den kultur, som sproget er en del af. Der er altså ikke kun undervisning i klasselokalet. Alle kursister kommer på besøg i institutioner, virksomheder og på ture ud af huset.

En del af undervisningen er også forbeholdt it-teknologiske værktøjer og programmer, som kan støtte kursisterne i sprogtilegnelsen. De digitale medier anvendes både i undervisningen og der er mulighed for at bruge programmerne hjemmefra til individuelt arbejde eller forberedelse til undervisningen. Alle kursister er velkomne til at medbringe egne devices, såsom computer og tablets.