adgangforalle.png
 

Dansk som andetsprog

På Sprogcentret undervises voksne, der opholder sig i Danmark og har brug for at tilegne sig dansk for at klare hverdagens funktioner. Adgangen til det danske arbejdsmarked, uddannelsessystemet og det politiske liv knyttes sammen med beherskelsen af dansk, samt styrkelsen af den sociale identitet i forbindelse med familielivet og den øvrige kontaktflade i samfundet. Vi anvender sproget til kommunikationen - til formidlingen af indholdet, til at udtrykke holdninger, til at skabe sociale rum – den kommunikative kompetence er formålet for sprogcentrets undervisning.

Sprogcentret Holstebro varetager undervisningen af kursister primært fra Holstebro, Lemvig og Struer Kommuner. Sprogcentret underviser efter ”Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge”  og tilbyder undervisning på tre forskellige uddannelser.

Kursisterne har forskellige forudsætninger og behov, og via en samtale med en vejleder omkring kursistens skolegang fra hjemlandet og en test vurderes der, hvilken uddannelse kursisten skal følge. Kursisterne kan starte på Danskuddannelse 1, Danskuddannelse 2 eller Danskuddannelse 3. De enkelte uddannelser består af 5 eller 6 moduler, og hvert modul afsluttes med en modultest  for at kunne komme videre til det næste modul. To gange om året afholdes der afsluttende prøver for hver uddannelse. På de fleste hold er der flere forskellige nationaliteter, og der er som regel både kvinder og mænd, unge og ældre på et hold.

Lovgivningen giver kun mulighed for at gennemføre én uddannelse - nemlig den som man visiteres ind på. Får man brug for at tage yderligere prøver, vil dette ske som selvstuderende.