adgangforalle.png
 

 

Danskret for arbejdstagere, studerende m.fl. - som har fået tilbud om dansk før 1/1 2018

(= S-kursister - se definition nederst)

NYT!! For denne gruppe kursister har Folketinget vedtaget et gebyr på 2000 kr. pr. modul, som træder i kraft 1. juli 2018. Dette betyder, at når S-kursister påbegynder et nyt modul EFTER 1/7-2018, skal der betales 2000 kr. inden man kan starte.

For borgere der har fået tilbud om danskundervisning før 1/1 2018 - og som stadig har en gyldig danskret (dvs. tilbuddet må ikke være udløbet), er der indført en overgangsordning.

Den tidligere 3-årige danskret gælder indtil man har bestået testen på den nuværende modulindplacering.

Består man et modul inden udløbet af sin danskret, vil man få tildelt et klippekort til den resterende danskuddannelse - og 5 års danskret, som man kan bruge klippekortet indenfor.

Reglerne herefter er de samme som der er beskrevet for klippekortet for nyankomne.

 

 

 

*S-kursister:

Kategorien omfatter arbejdstagere, studerende, personer med ophold efter friby-ordningen, personer med tidligere dansk indfødsret, religiøse forkyndere, medfølgende ægtefæller til arbejdstagere og studerende, nordiske statsborgere, vandrende arbejdstagere efter EU-reglerne, working holidays, volontører og visse grupper af praktikanter. Au pair-personer er ikke omfattet af denne henvisningskategori.

Au pair-personer henvist efter integrationsloven og omfattet af et introduktionsforløb med ret til danskuddannelse efter danskuddannelseslovens § 2f*.

Borgere som har ophold som flygtning eller familiesammenført hører ikke under denne kategori.

Er du i tvivl om hvorvidt du hører under denne kategori, kan du kontakte Sprogcentrets kontor.