adgangforalle.png
 

Danskret for arbejdstagere, studerende m.fl.  pr. 1/1 2018 – NYTILKOMNE

(=S-kursister - se definition nederst)

 

NYT!! For denne gruppe kursister har Folketinget vedtaget et gebyr på 2000 kr. pr. modul, som træder i kraft 1. juli 2018. Dette betyder, at når S-kursister påbegynder et nyt modul EFTER 1/7-2018, skal der betales 2000 kr. inden man kan starte.

 

Pr. 1/1 2018 tildeles alle S-kursister et klippekort.

Er man nybegynder med dansk, vil der være 6 klip.

Er man ikke nybegynder, vil man få det antal klip, som svarer til det antal moduler, man mangler af danskuddannelsen.

Klippenes varighed kan ses i den viste model.

Selve klippekortet har en udløbsdato, som er 5 år efter man fik tilbud om dansk fra sin kommune.

Klippekortet begynder samtidig med din 5-årige danskret - med mindre

  • du henvender dig og påbegynder med undervisning ELLER
  • du henvender dig inden 1 måned efter dit tilbudsbrev, og giver besked om, at du ønsker at udskyde klippekortet

Udløbsdatoen kan ikke ændres – heller ikke på grund af barsel, arbejde eller lignende. I særlige tilfælde med længerevarende alvorlig sygdom kan man dog søge om forlængelse.

Klippekort

Klip 1

4 måneder

Klip 2

5 måneder

Klip 3

7 måneder

Klip 4

8 måneder

Klip 5

9 måneder

Klip 6

9 måneder

 

Et klip er afsluttet, og det næste starter:

- Når man har bestået modultest

- Hvis man har brugt mere tid, end der er afsat på klippet (se skema)

 

 

Hvis man holder pause med undervisningen midt i et modul – fx for at holde barsel eller fordi man arbejder ekstra meget, kører man videre i klippene.

Det er derfor vigtigt at planlægge sine pauser, så man starter pausen, lige når man har bestået modultest, - og altså inden man begynder det næste modul. (Ellers mister man det næste klip).

Hvis du får brug for en pause – så husk at snak med din lærer (i god tid!) om mulighed for testning før pausen.

Giv også kontoret besked om, at du skal stoppe efter testen, og sig det til testeren når du testes.

Man skal stoppe med undervisning, når man ikke har flere klip tilbage – eller når man når klippekortets udløbsdato. Eneste undtagelse er, hvis man er på det sidste modul, – der får man lov til at fortsætte indtil den næste prøve.

Hvis man ikke har klip nok til at færdiggøre sin danskuddannelse – eller hvis man når udløbsdatoen for klippekortet, er der 2 muligheder for at færdiggøre uddannelsen:

1)    Selv betale for undervisning

2)    Selv betale for danskprøve (Selvstuderende)

 

*S-kursister:

Kategorien omfatter arbejdstagere, studerende, personer med ophold efter friby-ordningen, personer med tidligere dansk indfødsret, religiøse forkyndere, medfølgende ægtefæller til arbejdstagere og studerende, nordiske statsborgere, vandrende arbejdstagere efter EU-reglerne, working holidays, volontører og visse grupper af praktikanter. Au pair-personer er ikke omfattet af denne henvisningskategori.

Au pair-personer henvist efter integrationsloven og omfattet af et introduktionsforløb med ret til danskuddannelse efter danskuddannelseslovens § 2f*.

Borgere som har ophold som flygtning eller familiesammenført hører ikke under denne kategori.

Er du i tvivl om hvorvidt du hører under denne kategori, kan du kontakte Sprogcentrets kontor.