adgangforalle.png
 

Lovgivning om danskret

Danskuddannelse til voksne udlændinge har til formål at give voksne udlændinge de nødvendige forudsætninger for at klare sig i job, i uddannelse og som borgere i Danmark.

 

Målgruppe:

Danskuddannelse tilbydes nyankomne udlændinge, der er fyldt 18 år og

  1. har opholdstilladelse eller i øvrigt har fast, lovligt ophold i Danmark og er folkeregistreret i kommunen eller
  2. har fast ophold i medfør af EU-reglerne om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og udveksling af tjenesteydelser m.v. og har bopæl i en kommune.

Herudover har EU-grænsependlere ret til danskuddannelse. EU-grænsependlere er arbejdstagere, der arbejder i Danmark, eller personer, der har etableret selvstændig virksomhed her i landet, uden at bo her. Udlændinge - som ikke er fra EU-lande, som har ophold som udvekslingsstudent på gymnasiale uddannelser, har ikke ret til danskuddannelse jf. lovgivningen.

Danskuddannelseslovens målgruppe omfatter både flygtninge, familiesammenførte og indvandrere, herunder arbejdstagere og studerende fra både EU-lande og tredjelande.

 

Der er kommet ny lovgivning for arbejdstagere og studerende. Noget træder i kraft 1/7 2017 og noget 1/1 2018.

Nogle af hovedelementerne vil blive beskrevet her på siden:

Borgere henvist til undervisning første gang efter 1/7 2017 skal betale et depositum på 1.250 kr for at blive tilmeldt.

Efter 1/1 2018 mister man danskret hvis man

    a) ikke færdiggør modul indenfor afsat tid

    b) holder pause midt i et modul

    c) holder pause i for lang tid, så man ikke kan nå at blive færdig med danskuddannelsen inden danskretten er udløbet.

 

Efterhånden som vi får yderligere informationer fra Ministeriet og KL, vil vi skrive det her, men der kan også følges med på www.uibm.dk ved at følge stien: Forside » Arbejdsområder » Danskundervisning og prøver for udlændinge » Danskuddannelse