adgangforalle.png
 

Studieprøven

Danskuddannelse 3 kan afsluttes med Studieprøven.

Denne prøve er normalt det dansksproglige adgangsgrundlag til de videregående uddannelser.

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Der aflægges prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøven aflægges individuelt.

BEMÆRK:

Sprogcentret Holstebro afholder IKKE studieprøven.

Ring eventuelt til os for at høre nærmere om hvor du kan henvende dig hvis du ønsker at deltage i Studieprøven.

Beskrivelse af indholdet i Studieprøven