adgangforalle.png
 

Studieprøven

Danskuddannelse 3 kan udbygges med et modul 6, som afsluttes med Studieprøven.

Denne prøve er normalt det dansksproglige adgangsgrundlag til de videregående uddannelser.

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Der aflægges prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Prøven aflægges individuelt.

BEMÆRK:

Sprogcentret Holstebro afholder IKKE studieprøven eller undervisning på modul 6. LærDansk i Herning er nærmeste sted til at tage dette.

Beskrivelse af indholdet i Studieprøven