adgangforalle.png
 

Selvstuderende til prøve

Hvis du ikke er kursist på Sprogcentret Holstebro, kan du gå til prøve som selvstuderende.

En person er selvstuderende, når han/hun ønsker at aflægge prøver uden at have tilmeldt sig og deltaget i undervisningen på et afsluttende, prøveforberedende niveau. Når man tilmelder sig en prøve som selvstuderende, skal man betale et gebyr. Gebyret betales samtidig med tilmeldingen til prøven.

Den selvstuderende skal melde sig til prøve på Sprogcentrets kontor eller via Sprogcentrets hjemmeside.

Den selvstuderende skal tilbydes vejledning om prøveafholdelsen. Der holdes en vejledningsaften - typisk 1-2 uger før den skriftlige prøve.

Man kan godt melde sig til en prøve, selvom man får undervisning på et andet niveau end et prøveforberedende. Men så vil man være selvstuderende, og skal derfor også betale gebyret.

Du kan få praktiske informationer om hvad du aktuelt kan/skal gøre ved at se under "Tilmelding til prøve..."