adgangforalle.png
 

Danskprøver

Hver danskuddannelse afsluttes med en statskontrolleret prøve, som afholdes hvert halve år i prøveterminerne maj-juni og november-december.

 Prøverne er:

 

Prøverne afvikles som en skriftlig del og en mundtlig del.

Du kan læse mere om prøverne på www.uim.dk.

Prøve i Dansk 1 

Danskuddannelse 1 kan afsluttes med en Prøve i Dansk 1.

Uddannelsen tager sigte på kvalificering til at varetage ufaglært arbejde og tilværelsen som aktiv medborger i det danske samfund.

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Der aflægges prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Den skriftlige del af prøven aflægges individuelt. Den mundtlige prøve aflægges individuelt eller parvis.

Prøve i Dansk 2

Danskuddannelse 2 kan afsluttes med en Prøve i Dansk 2.

Uddannelsen tager sigte på ufaglært og faglært arbejde samt på deltagelse i kompetencegivende faglige uddannelser og kurser som AMU og sosu-uddannelserne.

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Der aflægges prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Den skriftlige del af prøven aflægges individuelt. Den mundtlige prøve aflægges individuelt eller parvis.

Prøve i Dansk 3 

Danskuddannelse 3 kan afsluttes med en Prøve i Dansk 3.

Uddannelsen sigter på ufaglært eller faglært arbejde samt på deltagelse i kompetencegivende erhvervs- og voksenuddannelse.

Prøven består af en skriftlig og en mundtlig del.

Der aflægges prøve i læseforståelse, skriftlig fremstilling, lytteforståelse og mundtlig kommunikation.

Den skriftlige del af prøven aflægges individuelt. Den mundtlige del af prøven aflægges individuelt eller parvis.