adgangforalle.png
 

Prøver

Formålet med sprogprøverne er, at kursisten eller den selvstuderende får mulighed for at afprøve sin viden og færdigheder i at forstå og bruge dansk.
Prøverne skal samtidig lette kursisternes overgang til mere uddannelse og/eller arbejde.

Prøverne i dansk som andetsprog skal vise, om kursisten har tilegnet sig relevante, dansksproglige færdigheder i forhold til en målsituation.

Hvem kan gå til prøve?

Kursister som er på et afsluttende modul, vil i samråd med læreren finde ud af, om han eller hun skal tilmeldes den førstkommende afsluttende prøve. Det er frivilligt at gå til prøve. Man kan altså godt afslutte skolen uden at deltage i prøven. 

Øvrige kursister eller borgere i øvrigt som ønsker at tage den afsluttende eksamen, kan melde sig som selvstuderende. Når man tilmelder sig en prøve som selvstuderende, skal man betale et gebyr. Gebyret betales samtidig med tilmeldingen til prøven. 

Alle prøvedeltagere - afsluttende som selvstuderende - skal tilmelde sig til prøve senest 10 uger før prøven afholdes.