adgangforalle.png
 

Prøver

Formålet med sprogprøverne er, at kursisten eller den selvstuderende får mulighed for at afprøve sin viden og færdigheder i at forstå og bruge dansk.
Prøverne skal samtidig lette kursisternes overgang til mere uddannelse og/eller arbejde.

Prøverne i dansk som andetsprog skal vise, om kursisten har tilegnet sig relevante, dansksproglige færdigheder i forhold til en målsituation.

Sprogfærdighed omfatter viden om sprog og evnen til at anvende denne viden.

Hvem kan gå til prøve?

Det er frivilligt at gå til prøve. Det er kursisten selv, der afgør, om han eller hun vil tilmelde sig den afsluttende prøve. Normalt sker dette i samråd med holdets lærer. Prøvedeltageren skal tilmelde sig til prøve senest 10 uger før prøven afholdes. Dette gælder også for selvstuderende.
  

En person er selvstuderende, når han/hun ønsker at aflægge prøver uden at have tilmeldt sig og deltaget i undervisningen på et afsluttende, prøveforberedende niveau. Når man tilmelder sig en prøve som selvstuderende, skal man betale et gebyr. Gebyret betales samtidig med tilmeldingen til prøven. 
 

Den selvstuderende skal melde sig til prøve på et sprogcenter der afholder prøven.
Den selvstuderende skal i den forbindelse tilbydes vejledning om prøveafholdelsen.
Udgifterne til vejledningen er en del af gebyret.
 

Man kan godt melde sig til en prøve, selvom man får undervisning på et andet niveau end et prøveforberedende. Men så vil man være selvstuderende, og skal derfor også betale gebyret.