adgangforalle.png
 

Modultest

Formålet med modultestene er at give en bedømmelse af, om kursistens kvalifikationer svarer til de ministerielle mål og krav, der er fastlagt for at kursisten kan rykke op på næste modul i undervisningen.

Testene er reguleret af Undervisningsministeriet og er de samme som anvendes i hele Danmark. 

En kursist gennemløber et individuelt forløb på Sprogcentret og det er læreren der vurderer, hvornår en kursist er klar til at blive indstillet til test. Modultestning foregår løbende på Sprogcentret Holstebro året igennem.

Informationen om modultestning bliver sendt direkte til kursisten via sms eller mail. Dette gælder både for dag- og aftenkursister. 

På Sprogcentret Holstebro er der 2 personer der står for modultestningen: Peter Junge og Anni Kampstrup.