adgangforalle.png
 

Løbende evalueringssamtaler

Der finder løbende individuelle samtaler sted i undervisningen mellem lærere og kursister.
Kursist-lærersamtaler handler om hvordan det går med at lære dansk, men også om læringsprocessen og om individuelle vanskeligheder, der kan have vist sig undervejs. Sigtet er, at udvikle gode arbejdsformer, selvstændighed og kritisk sans hos kursisten.

Evalueringen er fremadrettet og fungerer konstruktivt.