adgangforalle.png
 

PAS – Pædagogisk Analyse System

Afdækningen har til formål, at afklare stærke og svage sider hos kursisten, opstille hypoteser om metoder til indlæring, give forslag til en individuel handleplan samt give kursisten indsigt i egen læring (kompetencer og udviklingspotientaler).

En PAS-afdækning består af tre del:

  • en forsamtale på en time,
  • selve afdækningen på ca. tre timer 
  • en afleveringssamtale på ca. en time.

Alle samtaler videofilmes og gennemføres med tolk.  
En PAS-afdækninger fortages af en uddannet PAS-konsulent på Sprogcentret.

PAS-afdækningen består af en række opgaver som ser på stærke og svage sider indenfor flg. kompetencer:
Sproglige, motoriske / kropslige, visuelle, logiske / matematiske, musiske, personlige / sociale

Derudover afdækkes:

Opmærksomhed, arbejdstempo, hukommelse, analyse og rettestrategi

Der skrives en samlet rapport, der indeholder:

  • resultaterne af de forskellige afklaringsforløb
  • opstilling af pædagogiske anvisninger
  • anbefalinger om kommende tiltag

PAS-afdækningen er udarbejdet af psykolog Steen Hilling og bygger på inspiration af Luria (hjernens opbygning), Vygotskij (udviklingszoner)og Howard Gardner (mange intelligenser).
Læs mere om PAS-afdækninger og priser i vores pjece, som kan rekvireres ved en af vejlederne.