adgangforalle.png
 

Interne afdækninger

Formålet med de interne afdækninger er, at afdække problemfelter hos kursister, som ikke har en forventet sproglig progression. Interne afdækninger er et ekstratilbud som lærerne indstiller til på baggrund af de løbende evalueringssamtaler. Afdækningerne foretages af en specialuddannet lærer på Sprogcentret og består af forskellige typer opgaver af sproglig og ikke sproglige art.

Den interne evaluering giver et billede af kursistens ressourcer: Sprogligt som ikke sprogligt.