adgangforalle.png
 

DANSKRET

Borgere som har fået tilsendt deres første tilbud FØR 1/1-14, har ret til dansktilbud i op til 3 år efter afgivelse af tilbuddet

  • Hvis de er henvist til dansk FØR 1/1-14, er tilbuddet ordinær danskuddannelse indtil udløbet af deres 3års ret
  • Hvis de henvises første gang EFTER 1/1-14, er tilbuddet Arbejdsmarkedsrettet dansk.
    • Hvis de kan gennemføre Arbejdsmarkedsrettet dansk INDEN deres stopdato, vil de blive tilbudt dansk i op til 3 år yderligere. Ellers skal de stoppe, når de når udløbet af deres 3-års ret.


Borgere som får tilsendt deres første tilbud EFTER 1/1-14, har ret til Arbejdsmarkedsrettet dansk i 250 timer, som skal gennemføres inden 1½ år efter tilbuddet.

  • Hvis de kan gennemføre de 250 timer inden 1½ år efter, de har fået tilbuddet, vil de blive tilbudt dansk i op til 3 år yderligere. Ellers skal de stoppe, når de når udløbet af de 1½ år.


Tilbud = Brev fra kommunen med dato. Henvisning = Sker når borgeren henvender sig for at påbegynde dansk.

Forlængelse af danskret kan ske ved dokumentation af: Barsel, længerevarende sygdom/indlæggelse, arbejdsbyrde som er af et omfang, så det vil være umuligt at deltage i dansk (som minimum 30 timer/uge)

Integrationskursister og familiesammenførte (efter integrationsloven),  som har aktiv danskret efter 1/1-14, har ret til ordinær danskuddannelse i op til 5 år.